Vítejte na našich stránkách

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace

Zásady zpracování osobních údajů

Naše organizace, Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace se sídlem Ledce 55, 273 05 Smečno, podnikla za účelem zajištění souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen GDPR) nezbytné kroky k posílení bezpečnosti a důvěrnosti zpracovávaných údajů a ke splnění všech předepsaných povinností dle metodických pokynů MŠMT.

V souladu s GDPR zpracováváme osobní údaje podle těchto zásad:

  1. Zákonnost a transparentnost – osobní údaje zpracováváme jen v případě, že je k tomu legitimní důvod (např. zákonná povinnost, plnění smlouvy, ochrana našich zájmů, ochrana zájmů třetích osob nebo udělený souhlas subjektu údajů).
  2. Účelové omezení – shromažďujeme osobní údaje jen pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely – viz výše.
  3. Minimalizace údajů – zpracování osobních údajů provádíme pouze v míře a rozsahu, který je nezbytný ve vztahu k danému účelu.
  4. Omezení uložení – osobní údaje držíme pouze po nezbytně nutnou dobu.
  5. Integrita a důvěrnost – zavedli jsme dostatečné technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, zneužitím, opatření znemožňující neoprávněné poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

V případě, že provádíme zpracování, jehož účelem není splnění zákonem předepsaných povinností, jedná se o zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektů údajů (zaměstnanců, dětí, zákonných zástupců). Jedná se zejména o zpracování osobních údajů dětí pro přihlašování do soutěží, fotografování dětí, lékařská vyšetření, mimoškolní aktivity, výlety, exkurze nebo sportovní akce. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a souhlas lze kdykoli odvolat či využít další práva, která jsou v písemném souhlasu přesně popsána.

Všichni zaměstnanci a osoby, které mají v rámci činnosti naší organizace přístup k osobním údajům, jsou řádně proškoleni a seznámeni s pravidly bezpečnosti a důvěrnosti při nakládání s osobními údaji.

V případě, že budete mít k rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů v naší organizaci jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat telefonicky na čísle 312 517 921 nebo e-mailem DDLKL@kr-s.cz.

Kontakt

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace
Ledce 55
273 05 Smečno

 

Dětský domov -  312 517 921

Mateřská škola Dráček - 727 876 582

 

datová schránka: 7efyd3v

 

IČ: 48706302

 

Bankovní spojení:

2816409/0300

 

 

Zřizovatel dětského domova:

kr s