Vítejte na našich stránkách

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace

Povinně zveřejňované informace

Název

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem

Zřizovací listina

Dětský domov

Mateřská škola

Organizační struktura

Součástí zařízení je:

dětský domov, mateřská škola, školní jídelna

DD organizační schéma 1.12.2016

Kontaktní poštovní adresa

Ledce 55
273 05 Smečno

Úřední hodiny

PO – PÁ  8:00 až 14:00 hod

Telefonní čísla

Ústředna 312 589 865

Ředitel 312 517 925, 724 760 814

Zástupce 312 517 923, 602 662 919

Školní jídelna 312 517 924, 727 814 133

Mateřská škola 727 876 582

Sociální pracovnice 312 517 936

Adresa internetové stránky

www.ddledce.cz

Adresa e-podatelny

DDLKLzavináčkr-s.cz

pro korespondenci úřední povahy

Další elektronické adresy

infozavináčddledce.cz

Datová schránka

7efyd3v

Případné platby lze poukázat

2816409/0300

hotovostí v pokladně dětského domova

48706302

DIČ

CZ 48706302 (nejsme plátci DPH)

Seznamy hlavních dokumentů

Výroční zpráva

DĚTSKÝ DOMOV

Vnitřní řád

ŠVP - dětský domov

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŠVP  - Mateřská škola

Školní řád

Rozpočet

Účetní závěrka

Žádosti o informace

Směrnice o poskytování informací

Příjem žádostí a dalších podání

Směrnice o vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele zařízení je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím ředitele dětského domova, jehož činnost vykonává Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace.

Formuláře

Doložení příjmů rodičů pro účely snížení či prominutí hrazení příspěvku na péči

Žádost o pobyt dítěte v rodině

Postup řešení životní situace -  návody pro řešení životních situací

zde 

Důležité právní předpisy pro činnost zařízení

zde

Sazebník úhrad za poskytování informací

a)  Úhrada nebude požadována za ústně poskytnutou informaci.

b)  V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, bude tato skutečnost písemně oznámena žadateli spolu s výší úhrady před poskytnutím informace. V oznámení se uvede, na základě, jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady poskytovatelem vyčíslena.

c)  Žadatel o informaci může vypočtenou částku uhradit po dohodě se zařízením:

hotově v kanceláři zařízení,

poštovní poukázkou,

bankovním převodem na č. ú. 2816409/0300

A)  Kategorie nákladů
S poskytnutím informace mohou být spojeny zejména přímé materiálové náklady:
a) na pořízení listinných kopií,
b) na opatření technických nosičů dat (CD, disketa),
c) na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací,
d) na odesílání informací žadateli

B)  Hrazení nákladů
Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informace hradí dle sazebníku v odst. C) takto:
a) náklady na pořízení kopií hradí žadatel pouze v případě, že vypočtená částka přesáhne 20,- Kč,   
b) náklady na opatření technických nosičů dat (CD, disketa) hradí žadatel vždy,
c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, vyžadující zpracování pro účely poskytnutí informace, žadatel hradí  za každou započatou hodinu činnosti,
d) náklady na odesílání informací žadatel nehradí.

C) Sazebník výše úhrad nákladů           

    a) náklady na pořízení listinných kopií        

        - cena za zhotovení černobílé jednostranné fotokopie formátu A4     2,00 Kč

        - cena za zhotovení černobílé oboustranné fotokopie formátu A4      4,00 Kč

    b) náklady na opatření technických nosičů dat      

        - cena za 1 ks CD, DVD                                                                              20,00 Kč

    c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací            

        - cena za jednu započatou hodinu činnosti                                          150,00 Kč

 

Kontakt

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace
Ledce 55
273 05 Smečno

 

Tel.: 312 589 865

 

Mateřská škola Dráček - Tel: 727 876 582

 

Elektronická podatelna:

 DDLKL(zavináč)kr-s.cz

 

Pro sdělení neúřední povahy využijte e-mail:

info(zavináč)ddledce.cz

 

datová schránka: 7efyd3v

 

IČ: 48706302

 

Bankovní spojení:

2816409/0300

 

 

Zřizovatel dětského domova:

kr s