Vítejte na našich stránkách

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace

Základní škola

Součástí našeho zařízení je základní škola a základní škola speciální, které navštěvuje cca třetina našich dětí.
Škola se zaměřuje na rozvíjení osobnosti žáků s mentálním znevýhodněním, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, které uplatní žáci v praktickém životě. Vzhledem k menšímu počtu žáků panuje ve škole i v jednotlivých třídách rodinná atmosféra. Estetické prostředí a celkové klima školy navozuje pocit bezpečí a pohody.
Do škol přijímáme i děti z okolních obcí.
Žáci po ukončení povinné docházky nejčastěji nastupují do učebních oborů v odborných učilištích, někteří i do středních odborných učilišť.
V základní škole se vzdělávají od 1. 9. 2016 žáci s mentálním postižením podle § 16 odstavec 9 školského zákona, na základě mimořádných podpůrných opatření uvedených v RVP ZV. Vyučujeme podle ŠVP RVP ZV, Motivační název: „Škola jako na dlani“, č.j. 852/2016/DDLKL.
Základní škola zajišťuje výchovu a vzdělání dětí s výukovými problémy, které nejsou schopny úspěšně zvládnout osnovy základní školy a které byly řádně diagnostikovány. Cílem školy je co možná nejhlouběji dětem vštípit učební látku a poskytnout žákům prostor pro profesní přípravu.
Žáci, kteří jsou od 1. 9. 2016 na II. stupni základní školy praktické, jsou vyučováni podle ŠVP RVP ZV-LMP. Žáci se vzdělávají podle: Motivační název: „Svět a škola jako pavučina“, č.j. 298/2013. Tento program je tzv. dobíhající.
Základní škola speciální vychovává a vzdělává děti, které vzhledem k mentálnímu postižení (středně těžké, těžké) nejsou schopny zvládnout učivo základní školy. Při plnění cílů školy je brán zřetel na značnou šíři mentálního postižení jednotlivých žáků, které se často vyskytuje v kombinaci s dalšími poruchami. Od 1.9.2010 vyučujeme podle ŠVP RVP - ZŠS „Škola dětem“ č.j. 661/2010.

Z našich školních aktivit

 • „Co si uvaříš - to si sníš“ je zaměřená na studenou kuchyni. Kluci a děvčata z naší školy si ve vymezeném čase připravují dopolední svačinu pro svého kamaráda. Fantazii se meze nekladou a tak se každému sbíhají sliny, když vidí prostřené stolky.
  ,, Já s Markem a Robertem máme soutěžní stolek č. 3 a doufáme, že se nám povede vyhrát,“ prozradil jedenáctiletý Páťa a dodal, že jejich barevné obložené chlebíčky s tyčinkovými deštníčky se budou porotě jistě nejen líbit, ale i chutnat. Šestičlenná porota to nebude mít jako každý rok lehké, ale děti se na soutěž těší a jistě budou všichni spokojeni.

 • V pátek 30. 6. 2017 se sešly všechny děti ve školní jídelně. Důvodem bylo rozloučení se školou a přivítání letních prázdnin. Žáčci z MŠ chtěli být jako velcí žáci, tak i oni přinesli paní učitelkám z MŠ Dráček v Zámečku krásné červené gerbery.
  Žáci naší školy obdrželi za celoroční snažení, píli a učení svou zaslouženou odměnu – vysvědčení. Gratulujeme k pěkným známkám. V novém školním roce budou již naši žáci navštěvovat novou školu ve Slaném – ZŠ Slaný, Palackého 570. Ve škole Vám přejeme nové kamarády, nové paní učitelky, nové poznatky a zkušenosti.
  Všem dětem přejeme krásné letní dny volna a hurá na prázdniny.
  Kolektiv pedagogů a vychovatelů DD Ledce.

 • V těchto dnech přišli mezi žáky naší školy příslušníci Policie ČR - paní Jana Steinerová z Kladna a pan Sikorský z obvodního oddělení Stochov. V besedě s nimi se žáci dozvěděli mnoho zajímavého z činnosti policie v kladenském okrese. Kluci se velmi zajímali o práci stochovského oddělení, které má na starosti i náš dětský domov. Bylo přislíbeno, že zástupci policie přijedou na novou besedu, při které bude probíhat i ukázka zásahu pomocí policejního psa.
  Akce se všem moc líbila. Děkujeme za Vaší návštěvu v našem dětském domově.

 • Mezi naučné vycházky žáků za poznáním památek a zajímavostí svého regionu, se může zařadit návštěva kluků a děvčat ze Základní školy a Mateřské školky „ Dráček v Zámečku“ při Dětském domově v Ledcích-Šternberku do Malého asijského muzea v obci Ledce. Poslední dubnový pátek byly děti hosty muzea, které je jediné toho druhu v naší republice.

 • Ve středu 19. dubna 2017 se všichni žáci z naší školy zúčastnili exkurze do ZŠ Palackého 570 ve Slaném, do které budou od nového školního roku docházet. Žáci si prohlédli prostory školy, navštívili třídy, seznámili se s paní ředitelkou Maškovou a pedagogickým sborem.

 • Dne 14. února se v naší škole uskutečnila oslava svatého Valentýna. Tento den se nesl ve znamení přáníček, malování obrázků a výrobou srdcových dárečků.
  Žáci se v hodině čtení seznámili s historií Valentýna. Žáci už vědí, že tento svátek se slaví v anglosaských zemích. Dozvěděli se i o pověsti, která se váže se svatým Valentýnem.V současné době je tento svátek spojen s posíláním dárků, květin, cukrovinek a pohlednic s tématikou srdce, jako symbolu lásky.
  V hodinách výtvarné a pracovní výchovy malovali žáci obrázky a vyráběli přáníčka. Vlastnoručně vyrobený obrázek nebo dárek, žáci odnášeli svým vychovatelkám, provozním pracovnicím a zapomenout se nesmí ani na pana ředitele. Všichni svými výrobky chtěli říci jedinou věc: ,,Máme Vás rádi, záleží nám na Vás, jsme rádi, že tady jste s námi, i když někdy tak trochu Vás „zazlobíme.“ A o tom přeci je svátek svatého Valentýna.

 


 

projektpenizeskolam

Škola je zapojena do projektu Evropské unie

EU peníze školám"

V rámci projektu jsme mohli pro žáky vybudovat novou počítačovou třídu a vytvořit Digitální učební materiály (DuM).

 

V případě zájmu o bližší informace k projektu i materiálům, kontaktujte ředitele školy

Více o projektu zde

logo eu


 

Sportujte u nás

nabídka

Kontakt

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace
Ledce 55
273 05 Smečno

 

 

Mateřská škola Dráček - Tel: 727 876 582

 

datová schránka: 7efyd3v

 

IČ: 48706302

 

Bankovní spojení:

2816409/0300

 

 

Zřizovatel dětského domova:

kr s