Vítejte na našich stránkách

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace

Školní klub Zámeček

Školní klub Zámeček ( Ledce 81 – Šternberk) uskutečňuje výchovně vzdělávací, rekreační a další aktivity pro děti v jejich volném čase. Hlavním posláním školního klubu je nabídka pozitivních alternativ zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.
Do činnosti ŠK se mohou zapojovat nejen žáci prvního i druhého stupně základní školy podle jejího charakteru, ale i ostatní děti z dětského domova a také děti z okolí (Ledce, Přelíc, Smečno). Smysl je v propojování. V tom, že se snažíme nenásilnou formou propojit trávení volného času dětí s nařízenou ústavní výchovou s dětmi vyrůstajícími v „běžných“ funkčních rodinách.
Přihlásit lze dítě buď volně na spontánní, příležitostné a další obdobné aktivity, nebo závazně do pravidelných volnočasových alternativ. Školní klub může vykonávat činnost pro účastníky, jejich zákonné zástupce a další zájemce i ve dnech pracovního volna.
V nádherných opravených prostorách Zámečku  pravidelně pořádáme akce i pro dospělé. Jsou to tzv. Dostaveníčka, kdy si každý měsíc pozveme zajímavou osobnost, která má co říci i ostatním. Bude nám vyprávět o svém životě, povolání, koníčcích, zážitcích a podobně…
Také jsme připraveni zorganizovat pozitivní volnočasové alternativy pro dospělé – vše záleží na poptávce a zájmu lidí.
Otevřeli jsme 1.10.2010
Dne 31.8.2016 byla činnost klubu uzavřena.

Kontakt

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace
Ledce 55
273 05 Smečno

 

Dětský domov -  312 517 921

Mateřská škola - 727 876 582

 

datová schránka: 7efyd3v

 

IČ: 48706302

 

Bankovní spojení:

2816409/0300

 

 

Zřizovatel dětského domova:

kr s