Vítejte na našich stránkách

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace

Návštěvy v dětském domově

 Návštěvy v dětském domově jsou s ohledem na organizaci umožněny především v pátek od 13 do 18 hodin a v neděli od 15 hodin do 18 hodin. Návštěvu mimo tuto dobu povoluje ředitel dětského domova.

Návštěvy je žádoucí domluvit předem telefonicky zejména s ohledem na možnou nepřítomnost dítěte a z důvodu zabezpečení průběhu návštěvy. 

Návštěvy probíhají v návštěvní místnosti. Návštěvu v ostatních prostorách dětského domova schvaluje ředitel. Pouze návštěva zákonných zástupců může probíhat i mimo prostor DD. v tomto případě vyplní pedagogický pracovník potvrzení předání dítěte. Návštěvy ostatních osob mimo DD mohou probíhat jen se souhlasem zákonného zástupce. Situace, že dítě se nevrátí v dohodnutý čas, může být vyhodnocena jako útěk. 

Návštěvy osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení lze zakázat nebo přerušit v případě:

: jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí.

: porušení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů v areálu DD

Kontakt

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace
Ledce 55
273 05 Smečno

 

 

Mateřská škola Dráček - Tel: 727 876 582

 

datová schránka: 7efyd3v

 

IČ: 48706302

 

Bankovní spojení:

2816409/0300

 

 

Zřizovatel dětského domova:

kr s