Vítejte na našich stránkách

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace

Pobyt Mšeno

Ve dnech 18.6. - 22.6.2021 proběhl pobyt dětí z naší mateřské školky ve Mšenu. Kromě programu ve Mšenu vyrazily děti i na výlety - na Malou dráhu Skalsko, Vodní svět Úštěk nebo bazén v Mladé Boleslavi.

Z pohádky do pohádky II.

I přes nepřízeň počasí jsme si akci Z POHÁDKY DO POHÁDKY II. moc užily. Postupně jsme si prošly různá pohádková zastavení, kde jsme se dozvěděly mnoho zajímavých věcí. Hlavně jsme ale plnily mnoho zábavných úkolů. Vodníkovi jsme pomohly pochytat rybičky, čertíkovi zatopit pod kotlem, víle vyčistit studánku, ale také bylo samozřejmě potřeba vysvobodit princeznu. A ani diskotéka nechyběla.

Provoz MŠ od 3.5.2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních s účinností od 3. 5. 2021.

Tímto se mění následující:

V mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze.

Provoz MŠ probíhá standardním způsobem:

             - bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě,

             - bez testování dětí

             - pro všechny děti navštěvující tuto MŠ.

Sportovní činnosti v mateřských školách jsou umožněny bez omezení na vnitřní nebo vnější prostory. Děti v mateřských školách v určených krajích se od 3.5. 2021 již povinně netestují.

Informace pro školy a školská zařízení od 3.5.2021

Informace pro školy a školská zařízení od 10.5.2021

Informace pro školy a školská zařízení od 24.5.2021

Informace pro školy a školská zařízení od 1.6.2021

informace pro školy a školská zařízená od 8.6.2021

Provoz MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče,

od 12.4.2021 se znovu otevírá naše MŠ pro děti, které v tomto roce plní povinnou předškolní docházku a v září 2021 by měly nastoupit do základní školy. Pro ostatní mladší děti bude škola nadále uzavřena.

Děti po dobu pobytu v MŠ roušku mít nemusí. Vstup do třídy je povolen pouze těm dětem, které jsou negativně otestovány a nemájí  jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, včetně rýmy. Neinvazivní testování dětí bude probíhat 2x týdně v pondělí a čtvrtek (případně první den nástupu dítěte do MŠ). Testování bude prováděno zákonným zástupcem v oddělené místnosti v budově školky (relax místnost), který zde také vyčká na výsledek. Teprve s negativním výsledkem může dítě vstoupit do třídy. Počítejte s dobou čekání na výsledek testu cca 15 min. Pokud bude test pozitivní,  škola vystaví potvrzení a dítě musí odejít.  Není možné testování dítěte doma. Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Informace o provozu škol a školských zařízení od 19.4.2021 naleznete zde.

Informace o provozu škol a školských zařízení od 12.4.2021 naleznete zde.

 

Veškeré informace a materiály z MŠMT naleznete zde

Sportujte u nás

nabídka

Kontakt

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace
Ledce 55
273 05 Smečno

 

Tel.: 312 589 865

 

Mateřská škola Dráček - Tel: 727 876 582

 

Elektronická podatelna:

 DDLKL(zavináč)kr-s.cz

 

Pro sdělení neúřední povahy využijte e-mail:

info(zavináč)ddledce.cz

 

datová schránka: 7efyd3v

 

IČ: 48706302

 

Bankovní spojení:

2816409/0300

 

 

Zřizovatel dětského domova:

kr s