Vítejte na našich stránkách

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace

Projekt Accenture Academy

Accenture Academy je jedinečný projekt, který rozvíjí pracovní zkušenosti a dovednosti u jedné z nejohroženějších skupin na pracovním trhu v České republice – mladých lidí s institucionální zkušeností (z dětských domovů, azylových domů, sociálních institucí apod.).
V České republice žije v přepočtu na počet obyvatel nejvíce dětí v institucionální péči v Evropě. 65 procent z nich má problémy se vzděláním a má velmi malé předpoklady pro úspěch na pracovním trhu. Důvodem je, že nemají dostatek citové podpory, pocitu bezpečí a lásky. Ale nejvíce ze všeho jim chybí vzor. Většina těchto dětí získá maximálně výuční list.
Accenture Academy reaguje na tento stav a pomáhá 150 mladým lidem ze čtrnácti dětských domovů. Zkušení zaměstnanci za nimi pravidelně docházejí a s každým dítětem individuálně nastavují plán a řeší jeho problémy. Vedle teoretické přípravy se projekt snaží mladým lidem předat co nejvíce praktických zkušeností.
Projekt zajišťuje Accenture společně s Nadací Terezy Maxové a je lokální implementací globální Accenture CSR strategie Schopnostmi k úspěchu. Kromě Nadace Terezy Maxové Accenture spolupracuje se 16 firemními partnery, kteří například poskytují brigády. Těch od začátku projektu na jaře 2011 absolvovali mladí lidé už 112. Deset „našich dětí“ dokonce našlo stálé zaměstnání.
Dobrovolníci z Accenture navíc pro mladé lidi organizují workshopy například o finanční gramotnosti, nebo o problematice přijímacího řízení do zaměstnání. Accenture každoročně investuje 1,2 milion korun. K tomu zaměstnanci každoročně přispějí 350 tisíci korunami.

Více zde

Dejme šanci dětem

spoludetemProjekt podporuje vzdělání a talent konkrétních dětí z dětských domovů a pěstounských rodin.
- pomoc konkrétnímu dítěti
- přání dětí jsou zaměřena na specifické potřeby každého dítěte
Projekt je určen dětem z dětských domovů na podporu jejich individuálního rozvoje, talentu, vzdělání a přípravy na budoucí povolání.

Více o projektu zde

Jarmarky s Albertem

spoludetemProjekt učí děti z dětských domovů znalosti potřebné ve světě obchodu a podnikání. Ukazuje jim, že bez práce nejsou koláče.
Součástí projektu je školení Obchodníkem snadno a rychle.
Děti samy vyrábí zboží, které prodávají na Jarmarcích v prodejnách sítě Albert.
Znalosti a dovednosti nabyté v projektu pak zužitkují ve svém životě.
Více o projektu zde

Projekt Začni správně

zacnispravneProjekt pomáhá mladým lidem, kteří budou opouštět dětský domov, nebo už mají odchod z dětského domova za sebou, postavit se na vlastní nohy a Začít správně!

 

 

Cílem projektu je:

  • Poskytnout ucelené informace k tématům, které řeší mladí lidé z dětského domova
  • Vytvářet pozitivní vzory pro mladé lidi z dětského domova
  • Umožnit sdílet zkušenosti
  • Podílet se na prevenci předluženosti, bezdomovectví a trestné činnosti v ČR

Více zde

Projekt PATRON

patronÚkolem projektu je pomáhat klukům, kteří žijí v dětských domovech a jsou ve věku 17 – 21 let, tzn.v období, kdy budou muset dětský domov opustit.
Pomocí patronů mají poznat svět mimo dětský domov.
Pro realizaci záměru se spojil LOM s organizací Múzy která má praxi s dlouholetou prací s dětmi v dětských domovech.
Patronem se může stát muž starší třiceti let, aktivní otec nebo jakýkoliv muž, který má za sebou aktivní práci s dětmi. Měl by být v této oblasti neprofesionál.
Kromě patronů se projektu účastní také odborní supervizoři, kteří v případě nějakého problému ve vztahu patron - chráněnec poradí. Celý projekt je postavený na principu jeden patron - jeden kluk.Nejedná se o skupinovou práci, ale o individuální setkávání.

Více o programu zde

Propojené životy

Nadace Terezy Maxove detemPartner projektu: Nadace Terezy Maxové dětem

 

Dětský domov Ledce v roce 2012 úspěšně žádal o poskytnutí nadačního příspěvku. Naše volnočasové aktivity byly podpořeny celkovou částkou 8.000,- Kč.

 Záměr projektu: 

Při naší škole pracuje školní klub Zámeček. Jeho hlavním posláním je nabídka pozitivních alternativ zájmové činnosti a setkávání. Do činnosti se mohou pravidelně, jednorázově nebo spontánně zapojovat nejen děti z dětského domova, ale také děti z okolí. Nenásilnou formou propojujeme volný čas dětí s nařízenou ústavní výchovou s dětmi vyrůstajícími v „běžných“ rodinách. Rádi bychom zážitkovou formou podpořili zvýšení účasti dětí z běžných rodin.

Cíl záměru: 

  • Získanými finančními prostředky smysluplně využít školní klub pro volnočasové alternativy dětí z dětského domova s dětmi z okolí.
  • Dětem předkládat pozitivní reálné možnosti trávení volného času na venkově.
  • Veřejnosti přinášet pozitivní obraz o dětech v ústavní výchově a možnost aktivně se ho zúčastňovat.
  • Zajistit dostupnost aktivního komunitního centra
  • Nenásilným propojením vytvářet pozitivní sociální vztahy.
  • Neformálními situacemi dávat dětem možnost pozorovat a ztotožňovat se s pozitivními sociálními modely.Sportujte u nás

nabídka

Kontakt

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace
Ledce 55
273 05 Smečno

 

Tel.: 312 589 865

 

Elektronická podatelna:

 DDLKL(zavináč)kr-s.cz

 

Pro sdělení neúřední povahy využijte e-mail:

info(zavináč)ddledce.cz

 

datová schránka: 7efyd3v

 

IČ: 48706302

 

Bankovní spojení:

2816409/0300

 

Zřizovatel dětského domova:

kr s

Ze srdce děkujeme