Poděkování za jahody

Děkujeme tetě Lence Plodrové za dovoz jahod.