Poděkování

Děkujeme Tomášovi Slavatovi za jeho materiální pomoc. Děti měly velikou radost.