Dětský den v knihovně

Velké DÍKY patří Středočeské vědecké knihovně v Kladně, především Mgr. Ivoně Kasalické a jejím spolupracovníkům, kteří uspořádali v prostorách knihovny zábavný den pro děti a my byli jeho součástí! Děti postupně procházely 9 připravených stanovišť s úkoly. Házely míčky a kroužky na cíl, mincemi do umístěného kalíšku v kbelíku s vodou, procházely překážkovou drahou se lžící plnou vody a malovaly obrázky barevnými křídami. Tohle všechno pod širým nebem na zahradě knihovny. Dále, na čtyřech dalších stanovištích v budově knihovny, děti rozpoznávaly se zavázanýma očima kousky ovoce, vyzkoušely svůj čich i chuť. Některé se odvážily a se zavázanýma očima a bílou holí, s asistencí i bez, procházely labyrintem židlí a stolů. Tato „neviditelná výstava“ provedla děti světem nevidomých. Zábavu si děti užily i skládáním puzzle – autodráhy. Stanoviště „šikovné ručičky“ se pak nabízelo k tvorbě záložek, vystřihovánek a jiného. Pohádkový kvíz následně děti vyplňovaly na stanovišti s příhodným názvem „Mozkolamy“. Vyvrcholením dětského odpoledne bylo divadelní vystoupení. Děkujeme za krásné chvíle a dobré občerstvení!