Vítejte na našich stránkách

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace

Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem

logostred

eea logo1

Naše škola je zapojena do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Cílem projektu je prostřednictvím moderních technologií zkvalitnit podmínky pro vzdělávání žáků školy.
Technika s uzamykatelnou skříňku, které byly dodány v rámci projektu, nelze měnit za jinou po dobu minimálně 5 let od jejího nákupu, resp. instalace a nelze jednotlivě přemísťovat do jiných učeben.
Technika i uzamykatelná skříňka jsou v jedné nepočítačové učebně. V učebně s technikou je připevněn plakát pro zajištění publicity a na internetových stránkách školy zveřejněna informace o zapojení školy do projektu. Informace na internetových stránkách školy jsou snadno vyhledatelné a trvalé.
Po dobu udržitelnosti musí být veškerá dodaná technika funkční.
V průběhu udržitelnosti projektu lze ze strany poskytovatele dotace očekávat kontroly na místě u vybraných škol.
Dokumenty související s realizací projektu jsou uchovány minimálně po dobu deseti let od ukončení projektu.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP.

 


 

projektpenizeskolam

Škola je zapojena do projektu Evropské unie

EU peníze školám"

V rámci projektu jsme mohli pro žáky vybudovat novou počítačovou třídu a vytvořit Digitální učební materiály (DuM).

 

V případě zájmu o bližší informace k projektu i materiálům, kontaktujte ředitele školy

Více o projektu zde

logo eu


 

Sportujte u nás

nabídka

Kontakt

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace
Ledce 55
273 05 Smečno

 

Dětský domov -  312 517 921

Mateřská škola - 727 876 582

 

datová schránka: 7efyd3v

 

IČ: 48706302

 

Bankovní spojení:

2816409/0300

 

 

Zřizovatel dětského domova:

kr s